Hledáte staré webové stránky? Klikněte sem

Mateřská škola
Hlavní nabídka
Aktuálně

Vítejte!

 

Právě jste se ocitli na webových stránkách ZŠ Červenka. Naše škola se nachází uprostřed vesnice Červenky nedaleko města Litovel. Jsme škola s úplným 1.stupněm. Školu letos navštěvuje 66 žáků 1.-5.ročníku. Vyučování probíhá v pěti kmenových třídách a třech odděleních školní družiny. Naším cílem je vytvářet příjemné prostředí pro všechny žáky a učitele a vést děti k otevřené komunikaci s okolím. ZŠ Červenka

Kde nás najdete...


DŮLEŽITÉ INFORMACE:  

Do školy mohou docházet pouze děti zdravé, nevykazující příznaky akutního onemocnění.

 

28.6.2024

Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji pro školní rok 2024/2025

Z dotačního programu Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji je možné žádat dotaci na zajištění bezplatného školního stravování pro děti/žáky/studenty v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2024/2025, jejichž rodina je v nepříznivé finanční situaci.

Prominutí úplaty za školní stravování je možné pouze v případě, kdy alespoň jeden z rodičů pobírá minimálně jednu z dávek v hmotné nouzi, tj. příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení, humanitární dávku pro cizince s dočasnou ochranou nebo je nepříznivá finanční situace rodiny posouzená 3. stranou*.

*Třetí stranou se pro účely této výzvy explicitně rozumí: sociální pracovníci obcí II. a III. typu, OSPOD, školské zařízení – ředitel školského zařízení dle zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., kteří pracují s dětmi, mládeží a rodinami (zejména terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), právnické a fyzické osoby dle zákona č. 359/1999 Sb., pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí, multidisciplinární tým. 

Prosíme zájemce, aby informovali o zájmu vedení školy.

(email: zsamscervenka@zscervenka.cz)

Bude nutno odevzdat během prázdnin vyplněné příslušné tiskopisy (do 26 srpna 2024).  

cestne-prohlaseni-k-bezplatnemu-stravovani-sk-rok-2024-2025

pisemny-zaznam-k-bezplatnemu-stravovani-sk-rok-2024-2025

 

Pomůcky a informace pro budoucí 1. ročník 2024/2025 - ze schůzky  26.6.2024

 

17.6.2024

Uzavření ŠD - hlavní prázdniny - od 1.7.2024

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v ZŠ - středa 26.6.2024 v 16.00 hod.

 

26.4.2024

Zveřejnění dětí přijatých k základnímu vzdělávání - záložka: Zápis do 1. třídy 

 

1.3.2024 

Zápis do 1. třídy - 12.4.2024

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 26.3.2024

 

 

19.2.2024

Uzavření provozu ŠD - jarní prázniny   - 4.- 8.3.2024

 

31.1.2024

Sdělení školní psycholožky zákonným zástupcům.

Dopis rodičům_Červenka

 

25.1.2024

Informace k přihláškám na SŠ  - gymnázium 

Rodiče - Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

 

Uzavření provozu ŠD - pololetní prázdniny - pátek 2.2.2024

 

18.12.2023

Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji

Noví zájemci o čerpání příspěvku odevzdají čestné prohlášení ředitelce školy do 5.1.2024. 

cestne-prohlaseni-o-prijmove-a-socialni-situaci

Z dotačního programu Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji je možné opět žádat o dotaci na zajištění bezplatného školního stravování pro děti/žáky/studenty v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2023/2024, jejichž rodina je v nepříznivé finanční situaci. Prominutí úplaty za školní stravování je možné pouze v případě, kdy alespoň jeden z rodičů pobírá minimálně jednu z dávek v hmotné nouzi, tj. příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení.

 Prosím zájemce, aby kontaktovali co nejdříve ředitelku školy.

(email: zsamscervenka@zscervenka.cz)

 

2023 vánoční prázdniny-uzavřeni ŠD 

 

Volný den - 27.11.2023 

 

Zapojení do Výstražné stávky 27.11. - informace, plakát

 

 

Podzimní prázdniny - uzavření ŠD - čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.2023

 Od 11.10. do 25.10.2023 - SBĚR KAŠTANŮ - odkaz plakát

 

29.8.2023

Zahájení školního roku 2023/2024 + další informace  - 4.9.2023

 

29.6.2023

Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji

Z dotačního programu Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji je možné žádat dotaci na zajištění bezplatného školního stravování pro děti/žáky/studenty v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2023/2024, jejichž rodina je v nepříznivé finanční situaci. Prominutí úplaty za školní stravování je možné pouze v případě, kdy alespoň jeden z rodičů pobírá minimálně jednu z dávek v hmotné nouzi, tj. příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení.

 Prosím zájemce, aby kontaktovali co nejdříve ředitelku školy.

(email: zsamscervenka@zscervenka.cz)

Bude nutno odevzdat během prázdnin čestné prohlášení (do poloviny srpna).  

cestne-prohlaseni-o-prijmove-a-socialni-situaci

 

 

13.4.2023

Informace o činnosti školního psychologa

Sdělení psycholožky školy

 

 

 

 

  

  

Za určitých okolností může být nařízeno distanční vzdělávání (např. epidemiologická opatření). 

Žáci mají povinnost účastnit se vzdělávání formou distanční výuky. V tomto období probíhá také evidence docházky (záznam o nepřítomnosti v třídní knize). V případě nepřítomnosti dítěte je třeba dle Školního řádu žáka včas řádně omluvit (např. nemoc, návštěva lékaře).

Výuka v naší škole je organizována on-line formou prostřednictvím TEAMS. 

 

    

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 


 

Ze života školy

28.červen2024
Ukončení školního roku 2023/24

Školní rok skončil, dětem začaly prázdniny

Zobrazit »
27.červen2024
Sportovní den v Olších

Děti si vyzkoušely svou zdatnost v různých soutěžních disciplínách

Zobrazit »
20.červen2024

Čtvrťáci navštívili Velké Losiny

Zobrazit »
19.červen2024
Dílny v ZŠ Jungmannova Litovel 4.třída

Návrat do dílen - výroba dřevěného srdíčka

Zobrazit »
12.červen2024

Žáci 4.ročníku získali průkazy cyklisty

Zobrazit »
11.červen2024
Výlet 1. a 2.ročníku

Žáci 1. a 2.ročníku se plavili po Moravě

Zobrazit »
4.červen2024
Den dětí s Doctorem Dancerem

Taneční tělocvik na Den dětí s Dr. Dancerem v místní sokolovně

Zobrazit »
27.květen2024
Setkání pěveckých sborů v Července

Pěvecké sbory Červeňáček, INOX a Inkognito se opět potkaly a společně si nejen zazpívaly

Zobrazit »
10.květen2024
Družinové soutěže

Jednotlivá oddělení družiny si připravila pro své kamarády soutěžní úkoly

Zobrazit »
7.květen2024
Oslavy Dne vítězství

Sbor se zúčastnil pietního aktu u pomníku

Zobrazit »
7.květen2024
Vybíjená

Žáci naší školy se zúčastnili turnaje ve vybíjené

Zobrazit »
18.duben2024
Africká pohádka

Školáci se vydali do Afriky s Emilem Holubem

Zobrazit »
12.duben2024
Zápis do 1.ročníku

Děti u zápisu prokázaly svou připravenost do školy

Zobrazit »
29.březen2024
Den otevřených dveří

Škola uspořádala Den otevřených dveří pro budoucí školáky

Zobrazit »
22.březen2024
Exkurze do místní knihovny

Školáci navštívili knihovnu v Července

Zobrazit »
Zobrazit archív »

Domácí úkoly Schránka důvěry
Kontakt

Základní škola a Mateřská
škola Červenka
příspěvková organizace
Komenského 31
784 01 Červenka

tel.: 585 341 641
zsamscervenka@zscervenka.cz

 

Zvonění

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
08.05  -  08.50
09.00  -  09.45
10.05  -  10.50
11.00  -  11.45
11.55  -  12.40
12.45  -  13.30
13.40  -  14.25

TOPlist