Hledáte staré webové stránky? Klikněte sem

Mateřská škola
Hlavní nabídka
Aktuálně

Vítejte!

 

Právě jste se ocitli na webových stránkách ZŠ Červenka. Naše škola se nachází uprostřed vesnice Červenky nedaleko města Litovel. Jsme škola s úplným 1.stupněm. Školu letos navštěvuje 76 žáků 1.-5.ročníku. Vyučování probíhá v pěti kmenových třídách a třech odděleních školní družiny. Naším cílem je vytvářet příjemné prostředí pro všechny žáky a učitele a vést děti k otevřené komunikaci s okolím. ZŠ Červenka

Kde nás najdete...


DŮLEŽITÉ INFORMACE:  

Do školy mohou docházet pouze děti zdravé, nevykazující příznaky akutního onemocnění.

 

 

28.6.2022 

Uzavření ŠD od 1.7. do 31.8.2022

 

20.6.2022

Schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku - 27.6.2022 v 16.00 hod. v budově ZŠ

 

14.6.2022 

Srdečně Vás zveme na vystoupení pěveckého sboru "Červeňáček" v jídelně ZŠ

v úterý 21.6.v 16.00 hodin

 

14.6.  Jak získat podporu  - pro rodiče, kteří pobírají dávku hmotné nouze

Zařazení dítěte do projektu obědy do škol - informačni leták

co nejdříve kontaktovat ÚP ČR

 

2.6.2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Oznámení / Повідомлення   (17.6.2022 - 11.00-14.00)

Žádost o přijetí / Заява про зарахування

Kritéria pro přijímání dětí z Ukrajiny do ZŠ

Žádost o odklad povinné školní docházky/ Заява про відстро

 

Dne 7.6. 2022 v 16.00 hod. v budově ZŠ

Společná schůzka se zákonnými zástupci i zřizovatelem

k organizaci školy v  příštím školním roce i dalším období.

 

Uzavření provozu ŠD - Velikonoční prázdniny 14.4.2022

  

Zápis do 1. ročníku - 1.4. 2022  (bližší infomace   - viz. záložka Zápis do 1. třídy)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 22.3. pro budoucí žáky 1. ročníků 

 

  

Za určitých okolností může být nařízeno distanční vzdělávání (např. epidemiologická opatření). 

Žáci mají povinnost účastnit se vzdělávání formou distanční výuky. V tomto období probíhá také evidence docházky (záznam o nepřítomnosti v třídní knize). V případě nepřítomnosti dítěte je třeba dle Školního řádu žáka včas řádně omluvit (např. nemoc, návštěva lékaře).

Výuka v naší škole je organizována on-line formou prostřednictvím TEAMS. 

 

 

 

  

    

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 


 

Ze života školy

30.červen2022
Závěr školního roku

30.června 2022 skončila výuka ve škole.

Zobrazit »
29.červen2022

Naši "olympionici" sportovali v Olších

Zobrazit »
28.červen2022
Exkurze na radniční věž v Litovli

Žáci 4. a 5.ročníku navštívili litovelskou radnici a muzeum harmonik

Zobrazit »
27.červen2022
24.červen2022
Vystoupení pěveckého sboru

Děti ze sboru pozvaly na koncert své rodiče

Zobrazit »
10.červen2022
5.ročník vydával Školní noviny

Žáci 5.ročníku vydali 2 čísla Školních novin

Zobrazit »
9.červen2022
9.červen2022
Výlet do Prahy

Žáci 5.ročníku podnikli výlet do hlavního města

Zobrazit »
7.červen2022

Žáci 4.r. se zúčastnili tří setkání Sdružení D

Zobrazit »
24.květen2022

Všichni žáci čtvrtého ročníku získali průkaz cyklisty

Zobrazit »
11.květen2022

Reprezentace naší školy v Litovli v dopravní soutěži

Zobrazit »
6.květen2022
Májové oslavy

Děti z DPS Červeňáček vystoupil s pásmem u pomníčku

Zobrazit »
28.duben2022
Exkurze na čistírnu odpadních vod

V rámci Dne Země se děti byly podívat na čističce

Zobrazit »
26.duben2022
Pěvecká soutěž Skřivánek

Škola se zapojila do pěvecké soutěže vyhlášené DDM Litovel

Zobrazit »
22.duben2022
Den Země - 4.r.

Celá škola slavila Den Země formou různých aktivit

Zobrazit »
Zobrazit archív »

Domácí úkoly Schránka důvěry
Kontakt

Základní škola a Mateřská
škola Červenka
příspěvková organizace
Komenského 31
784 01 Červenka

tel. ZŠ: 585 341 641
email: zscervenka@volny.cz

Zvonění

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
08.05  -  08.50
09.00  -  09.45
10.05  -  10.50
11.00  -  11.45
11.55  -  12.40
12.45  -  13.30
13.40  -  14.25

TOPlist