Hledáte staré webové stránky? Klikněte sem

Mateřská škola
Hlavní nabídka
Aktuálně

Školní družina

 

Vnitřní řád školní družiny 

Provoz  školní družiny školního roku 2021/2022 od 6.15 hod. do 16.15hod.

V provozu jsou 3 oddělení ŠD.

 

Informace, kde ohlásit příchod do ŠD, jsou na vchodových dveřích přímo u zvonků

 • Ranní družina 

Od 6.15hod do 7.45hod 

 • Odpolední družina

Od 11.45hod do 16.15hod

  

Rozsah plánovaných kroužků v rámci ŠD bude uzpůsoben epidemiologickým opatřením.  

O jejich zahájení i čase budete postupně informováni. 

 

Školní družina

 

kids-3171905_640

 

Naše školní družina má k  dispozici 3 oddělení. Je určena žákům 1.- 5. třídy, kteří jsou řádně přihlášení zákonnými zástupci k docházce  nejméně na 4 dny v týdnu. V případě plné kapacity jsou do školní družiny přednostně zařazení žáci nižších ročníků a děti, jejichž rodiče jsou zaměstnání. Ve školní družině se neplatí školné. 

Tyto oddělení jsou vybaveny pomůckami, časopisy, různými didaktickými a zábavnými hrami, matracemi pro odpolední odpočinek a malou knihovnou. V každém oddělení je počítač s dataprojektor. K dispozici máme mobilní počítačovou učebnu s připojením na internet. 

Na procházky děti chodí do sportovního areálu Olše, do parku místního domova důchodců, na fotbalové hřiště a v neposlední řadě na dětské sportovní hřiště v ulici Komenského. K dispozici máme i  školní tělocvičnu. Stravování je pro děti zajištěno ve školní jídelně.

Školní družina nabízí různé odpolední aktivity např. kroužky  a zájmové aktivity  (pohybový kroužek, keramika, anglický jazyk) tělovýchovné chvilky s tancem, soutěživé hry i s ostatními odděleními aj.

Dále také nově  otvíráme pro 2. - 5. ročník kroužek PC versus logohrátky, Bádání, pokusy a zajímavosti z celého světa nebo v neposlední řadě kroužek Výtvarníček. V  rámci oddělení ŠD nabízíme také  např. minecraft odpoledne, (auta) nebo celý týden např. Indiánský týden, Vodní týden nebo i dopisování s jinými družinami.

Školní družina pravidelně nabízí žákům různé činnosti a aktivity dle ŠVP ŠD:

 1. rekreační činnosti (hry se stavebnicemi, stolní hry spontánní aktivity a soutěživé hry) 
 2. odpočinkové a relaxační činnosti 
 3. zájmové činnosti:  A) dramatické a hudební

                                             B) výtvarné a pracovní činnosti 

                                             C) hudebně - pohybové činnosti 

                                             D) sportovní činnosti 

                                             E) společensko-vědní činnosti - zajímavosti, křížovky, pokusy, návštěvy DD atd. 

                                             F) příprava na vyučování 

 Vychovatelky sledují aktuální témata k tvoření a vylepšují materiální podmínky pro děti ve školní družině.

Cílem naší školní družiny je probudit v dětech kreativitu a fantazii a zároveň se snažíme o smysluplné využití volného času se získáním nových poznatků z různých oblastí.

  

 

 1. Oddělení - Mgr. Jana Kašparová
 2. Oddělení - Věra Milinovská
 3. Oddělení - Bc. Kamila Sedlářová

 

 

 

Náhled nabízených aktivit ve školní družině pro nový školní rok 2021/2022

 

 1. Seznámení se na pikniku
 2. Drakiáda 
 3. Dlabání dýní
 4. Halloween / Dušičky
 5. Vánoční soutěž
 6. Adventní dílny 
 7. Vánoční večírek
 8. Přijde letos Ježíšek?
 9. Stavby ze sněhu 
 10. Maškarní ples
 11. Velikonoční dílničky
 12. Maminka
 13. Den otců 
 14. Týden vody
 15. Švihadlový král /královna 
 16. Indiánský týden
 17. Sportovní odpoledne v netradičních sportech
 18. Korálkování

 

Pro školní rok 2021/2022 je pripravena následující nabídka kroužků a zájmových činností.

 

 

 

Zájmové činnosti a kroužky pořádané ŠD

1. ročník

Děti z prvního ročníku se mohou zúčastnit zájmových činností v rámci školní družiny I.oddělení a to v rozsahu do 15hodin.

 

 • Středa

14- 15 hod   VÝTVARNÍČEK - Kašparová

 

 • Pátek

11,45 – 12,15 hod   BÁDÁNÍ, POKUSY A ZAJÍMOSTI Z CELÉHO SVĚTA - Sedlářová

13,30 – 14,30 hod POHYBOVÉ HRY - Kašparová

 

Kroužky pořádané DDM Litovel

Úterý – KERAMIKA – 13,30 – 14.30 hod

 

 

2. a 3. ročník

 • Pondělí

15-16.00  hod   POHYBOVÉ HRY – Milinovská

 

 • Úterý

15 – 16.00 hod - POHYBOVÉ HRY– Sedlářová

 

 • Středa

15- 16 hod – VÝTVARNÍČEK – Milinovská

 

 • Čtvrtek

12:45 – 13.00 hod PC VERSS LOGOHRÁTKY - 13.40 – 14.25 hod – Sedlářová

15 – 16.00 hod BÁDÁNÍ, POKUSY A ZAJÍMAVOSTI Z CELÉHO SVĚTA - Sedlářová

 

 • Pátek

15 – 15.30 hod – DESKOVÉ HRY- Sedlářová

 

Kroužky  pořádané DDM Litovel

 • Úterý

13.30 – 14.30 hod KERAMIKA (1.,2.,3. třída)

 

 

 • Středa

13.15 – 14.15 hod ANGLICKÝ JAZYK (2.,3. třída)

 

4. a 5. třída

Zájmové činnosti jsou v rámci rozsahu školní družiny III. oddělení a to do 15 hodin a vede je paní vychovatelka Sedlářová.

 • Pondělí

13- 14 hod Bádání, pokusy zajímavosti z celého světa

14.15 – 15 hod Šikovné ručičky

 

 • Středa

13- 14hod -  PC versus logohrátky

 

 • Pátek

13- 14hod -  Pohybové hry

 

Kroužky pořádané DDM

 • Úterý

14.30 – 15.30 hod – Keramika

 

 • Středa

14.15 – 15.15 hod  - Anglický jazyk

 

  

 

                                         

Provoz školní družiny 

 

 • Ranní družina 

Od 6.15h do 7.45h

 • Odpolední družina

Od 11.45h do 16.15 hod

 

Přijetí do školní družiny

K pravidelné denní docházce jsou přijímány děti po podání písemné přihlášky (tzv. zápisního lístku) zákonným zástupcem dítěte.

Na přihlášce se první den nového školního roku aktualizuje docházka dítěte v příslušném školním roce. Dětem, které již v minulém školním roce navštěvovaly školní družinu a to minimálně 4 a více dní, je místo rezervováno.

Pro zařazení do školní družiny se předpokládá docházka v rozsahu minimálně 4 dny v týdnu. Děti s kratší docházkou mohou  být do školní družiny zařazeni pouze v případě, že je v otevřených odděleních volná kapacita. I v tomto případě platí, že má mladší přednost před dítětem starším. Vyplněnou přihlášku, kterou dítě obdrží 1. září, bude nutno odevzdat do druhého dne. V případě, že byste zahájení této pravidelné docházky chtěli odložit na pozdější termín,stačí současně s vyplněnou přihláškou odevzdat na samostatmém papíře pro dítě "omluvenku", kde bude vše sděleno a podepsáno. 
Tímto postupem si zajistíte místo ve školní družině pro celý školní rok.

Dále každé dítě potřebuje hned první den, tj. 1.9. 2021 lístek, kde bude napsán čas odchodu a zda dítě odchází samo či s doprovodem a podpis.                                       

 

                                                          Bc. Kamila Sedlářová, vedoucí vychovatelka ŠD

 

 

Soutěž o nejdelší vánoční řetěz Maškarní karneval Pohybové odpoledne v domově důchodců
Domácí úkoly Schránka důvěry
Kontakt

Základní škola a Mateřská
škola Červenka
příspěvková organizace
Komenského 31
784 01 Červenka

tel. ZŠ: 585 341 641
email: zscervenka@volny.cz

Zvonění

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
08.05  -  08.50
09.00  -  09.45
10.05  -  10.50
11.00  -  11.45
11.55  -  12.40
12.45  -  13.30
13.40  -  14.25

TOPlist