Hledáte staré webové stránky? Klikněte sem

Mateřská škola
Hlavní nabídka
Aktuálně

Školní družina

Provoz  školní družiny školního roku 2023/2024 od 6.15 do 16.15 hod.

V provozu jsou 3 oddělení ŠD. Organizace provozu - viz Vnitřní řád školní družiny. 

  1. Oddělení - Mgr. Jana Kašparová
  2. Oddělení - Věra Milinovská
  3. Oddělení - Bc. Kamila Sedlářová

Informace, kde ohlásit příchod do ŠD, jsou na vchodových dveřích u zvonků.                Telefon ŠD: 734 352 137

  • Ranní družina 

     Od 6.15hod do 7.45hod 

  • Odpolední družina

     Od 11.45hod do 16.15hod

 

Letní příměstský tábor - letáček zde.

 

Přijetí do školní družiny

K pravidelné denní docházce jsou přijímány děti po podání písemné přihlášky (tzv. zápisního lístku) zákonným zástupcem dítěte.

Na přihlášce se první den nového školního roku aktualizuje docházka dítěte v příslušném školním roce. Dětem, které již v minulém školním roce navštěvovaly školní družinu a to minimálně 4 a více dní, je místo rezervováno.

Pro zařazení do školní družiny se předpokládá docházka v rozsahu minimálně 4 dny v týdnu. Děti s kratší docházkou mohou  být do školní družiny zařazeni pouze v případě, že je v otevřených odděleních volná kapacita. I v tomto případě platí, že má mladší přednost před dítětem starším. Vyplněnou přihlášku, kterou dítě obdrží 4. září, bude nutno odevzdat do druhého dne. V případě, že byste zahájení této pravidelné docházky chtěli odložit na pozdější termín,stačí současně s vyplněnou přihláškou odevzdat na samostatmém papíře pro dítě "omluvenku", kde bude vše sděleno a podepsáno. 
Tímto postupem si zajistíte místo ve školní družině pro celý školní rok.

Dále každé dítě potřebuje hned první den, tj. 4.92023 lístek, kde bude napsán čas odchodu a zda dítě odchází samo či s doprovodem a podpis.                 

                                               Bc. Kamila Sedlářová, vedoucí vychovatelka ŠD                      

_______________________________________________________________________

  

Činnost školní družiny

 

kids-3171905_640

 

Naše školní družina má k  dispozici 3 oddělení. Je určena žákům 1.- 5. třídy, kteří jsou řádně přihlášení zákonnými zástupci k docházce  nejméně na 4 dny v týdnu. V případě plné kapacity jsou do školní družiny přednostně zařazení žáci nižších ročníků a děti, jejichž rodiče jsou zaměstnání. Ve školní družině se neplatí školné. 

Tyto oddělení jsou vybaveny pomůckami, časopisy, různými didaktickými a zábavnými hrami, matracemi pro odpolední odpočinek a malou knihovnou. V každém oddělení je počítač s dataprojektor. K dispozici máme mobilní počítačovou učebnu s připojením na internet. 

Na procházky děti chodí do sportovního areálu Olše, do parku místního domova důchodců, na fotbalové hřiště a v neposlední řadě na dětské sportovní hřiště v ulici Komenského. K dispozici máme i  školní tělocvičnu a Sokolovnu. Stravování je pro děti zajištěno ve školní jídelně.

Školní družina nabízí různé odpolední aktivity např. kroužky  a zájmové aktivity  (pohybový kroužek, keramika, anglický jazyk,pracovně výtvarný kroužek, soutěživé hry i s ostatními odděleními aj.)

Dále také nově  otvíráme pro 2. - 5. ročník kroužek Počítačový kroužek a  Výtvarníček. V  rámci oddělení ŠD nabízíme také  např. minecraft odpoledne nebo celý týden s tematikou např. Indiánský týden, Vodní týden nebo i dopisování s jinými družinami.

Školní družina pravidelně nabízí žákům různé činnosti a aktivity dle ŠVP ŠD:

  1. rekreační činnosti (hry se stavebnicemi, stolní hry spontánní aktivity a soutěživé hry) 
  2. odpočinkové a relaxační činnosti 
  3. zájmové činnosti:  A) dramatické a hudební

                                      B) výtvarné a pracovní činnosti 

                                      C) hudebně - pohybové činnosti 

                                      D) sportovní činnosti 

                                      E) společensko-vědní činnosti - zajímavosti, křížovky, pokusy,

                                          návštěvy DD atd. 

                                      F) příprava na vyučování 

 

Vychovatelky sledují aktuální témata k tvoření a vylepšují materiální podmínky pro děti ve školní družině.

Cílem naší školní družiny je probudit v dětech kreativitu a fantazii a zároveň se snažíme o smysluplné využití volného času se získáním nových poznatků z různých oblastí.

  

Kroužky DDM: 

Keramika -  Úterý    13.30 - 14.30 hod - 1. ročník

                              14.30 - 15.30hod  - 4. a 5. ročník

                - Čtvrtek -13.30 -14.30 hod  - 2. a 3 .ročník 

 

Anglický jazyk - Středa  13.15 - 14.15hod -  1-3.ročník

                                     14.15 - 15.15 hod - 4.a 5. ročník

 

 Kroužky pořádané ŠD: Pohybové hry, Výtvarníček, Pěstitelské práce, Počítačový kroužek

                                                

Soutěž o nejdelší vánoční řetěz Maškarní karneval Pohybové odpoledne v domově důchodců
Domácí úkoly Schránka důvěry
Kontakt

Základní škola a Mateřská
škola Červenka
příspěvková organizace
Komenského 31
784 01 Červenka

tel.: 585 341 641
zsamscervenka@zscervenka.cz

 

Zvonění

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
08.05  -  08.50
09.00  -  09.45
10.05  -  10.50
11.00  -  11.45
11.55  -  12.40
12.45  -  13.30
13.40  -  14.25

TOPlist