Hledáte staré webové stránky? Klikněte sem

Mateřská škola
Hlavní nabídka
Aktuálně

Projekt „Vzdělávání pro ZŠ a MŠ v Července III“

Projekt „Vzdělávání pro ZŠ a MŠ v Července III“ je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019812

Realizace: 1.9.2021 – 30.6.2023

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Konkrétně se jedná o aktivity se zaměřením na zkvalitnění výuky na MŠ a ZŠ prostřednictvím personální podpory (školní asistent v MŠ i ZŠ), zaváděním nových metod do výuky a aktivit se zaměřením na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv), aktivity extrakurikulární (projektové dny). Z projektu jsou hrazeny následující konkrétní aktivity v celkové dotaci 600 751,- Kč:

Školní asistent personální podpora ZŠ

Projektový den ve výuce (povinná aktivita ZŠ)

Projektový den mimo školu (ZŠ)

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ)

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)

Školní asistent – personální podpora MŠ

Projektový den ve výuce (povinná aktivita MŠ)

projektIIobr

 

Domácí úkoly Schránka důvěry
Kontakt

Základní škola a Mateřská
škola Červenka
příspěvková organizace
Komenského 31
784 01 Červenka

tel.: 585 341 641
zsamscervenka@zscervenka.cz

 

Zvonění

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
08.05  -  08.50
09.00  -  09.45
10.05  -  10.50
11.00  -  11.45
11.55  -  12.40
12.45  -  13.30
13.40  -  14.25

TOPlist