Hledáte staré webové stránky? Klikněte sem

Mateřská škola
Hlavní nabídka
Aktuálně

Z historie školní budovy

   Přesné datum vzniku školy v Července nelze s jistotou určit. První písemné zmínky o ní se objevily v roce 1787 v listinách vydaných tehdejším Krajským úřadem v Uničově, v roce 1835 byla tato škola vyhlášena za samostatnou národní školu. Původní škola byla jednotřídní a stávala v místech dnešního Hostince U Vavrdů. Chodilo sem asi 60 dětí. Zde se učilo do roku 1840. Potom byla budova zbourána, protože nevyhovovala provozním požadavkům a na stejném místě roku 1841 postavena škola nová o dvou třídách.  

      Největší rozvoj škola zaznamenala až s příchodem učitele Kvapila, který založil a vedl školní kroniku a zasloužil se o výstavbu nové školy. Ve školním roce 1881/82 navštěvovalo místní školu 104 žáků z Červenky a Třech Dvorů, v roce následujícím již 115 žáků. Vzhledem k počtu žáků Okresní školní rada z Litovle doporučila obci rozšíření školy nebo zavedení polodenního vyučování. Obec nejprve přistoupila k polodennímu vyučování, ale nakonec bylo obecní zastupitelstvo nuceno uvažovat o výstavbě školy nové. Byl zakoupen pozemek od pana Čamka, ležící „za humny“ na chodníku do Uničova. Plány vypracoval pan Vodička z Uničova. Stavba byla zahájena roku 1887. 4. srpna 1888 byla nová škola slavnostně otevřena a 3.září v ní zahájeno vyučování. Kromě dvou tříd byl v budově i služební byt pro nadučitele. Školu tehdy navštěvovalo 131 žáků. Od listopadu 1903 se začalo vyučovat ve třech třídách. Počet žáků v dalších letech se pohyboval kolem 170. Zpočátku sem chodily děti od 6 do 12 let, později od 6 do 14 let. S výstavbou měšťanské školy v Litovli v roce 1918 přecházely starší děti do Litovle a v Července zůstaly děti do 5.třídy.

    Další velké změny zaznamenala škola až v 90.letech 20.století. Ve školním roce 1977/78 školu navštěvovalo 71 dětí, učilo se ve třech třídách. V jedné ze tříd fungovala školní družina pro 31 dětí. Ve školním roce 1978/79 byl služební byt přebudován na 1 třídu pro školní družinu, kancelář a kabinet. V říjnu 1981 byly zahájeny přípravné práce na rekonstrukci školní budovy a přístavbu západní části. Dalším rokem byly zahájeny stavební práce. V září 1985 byla  nová budova slavnostně otevřena. Přístavbou a rekonstrukcí získala škola další dvě třídy, šatny pro žáky, ředitelnu, sborovnu, jídelnu, kabinety a místnosti pro školní družinu. Vchod do školy byl přemístěn do klidnější Wolkerovy ulice. Počet žáků vzrostl na 93. Školu navštěvovali žáci od 1. do 4.ročníku (1.stupeň), od 5.ročníku žáci přecházeli do Litovle (2.stupeň základní školy).

    V lednu 1996 došlo na základě zákona k zavedení povinné devítileté školní docházky, s přiřazením 5.třídy na 1.stupeň. Ministerstvo školství tehdy povolovalo školám začít s přípravou na připojení 5.třídy na 1.stupeň již od roku 1995. Obec se rozhodla přistavět nad jídelnu pátou třídu, aby zachovala úplný 1.stupeň. Stavbu provedla v roce 1995 stavební firma Hönig. Ve školním roce 1996/97 navštěvovalo školu 120 žáků 1. až 5.ročníku.

stará škola nová škola nová škola s pátou třídou
Domácí úkoly Schránka důvěry
Kontakt

Základní škola a Mateřská
škola Červenka
příspěvková organizace
Komenského 31
784 01 Červenka

tel.: 585 341 641
zsamscervenka@zscervenka.cz

 

Zvonění

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
08.05  -  08.50
09.00  -  09.45
10.05  -  10.50
11.00  -  11.45
11.55  -  12.40
12.45  -  13.30
13.40  -  14.25

TOPlist