Hledáte staré webové stránky? Klikněte sem

Mateřská škola
Hlavní nabídka
Aktuálně

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1. třídy

 

Všichni žáci pro školní rok 2021/2022 byli přijati. Rozhodnutí zasláno poštou (po dohodě předáno i osobně).

 

 Zápis dětí do 1.třídy pro nový školní rok proběhne v období od 1.4. do 16.4.2021.

K zápisu do 1.ročníku ZŠ se mohou dostavit děti, které v průběhu tohoto školního roku dovrší 6 let.

Podrobné informace o termínu konání zápisu jsou zveřejněny na vstupních dveřích školy, webových stánkách školy a vyhlášeny místním rozhlasem.

Vzhledem k mimořádným okolnostem bude organizován zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Rodiče si vytisknou přihlášku z odkazu na internetových stránkách školy „Žádost o přijetí do 1. třídy 2021 - 2022“, ručně ji vyplní a podepíší. K žádosti bude přidána i kopie rodného listu. Vyplněnou a podepsanou žádost i s rodným listem doručí do školy (v období 1. -16. 4.2021), a to těmito možnými způsoby: osobně do schránky, mailem, poštou, datovou schránkou.

 

Zápis žáků do 1. třídy 1.-16.4.2021

Žádost o přijetí do 1. třídy 2021-2022 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Domácí úkoly Schránka důvěry
Kontakt

Základní škola a Mateřská
škola Červenka
příspěvková organizace
Komenského 31
784 01 Červenka

tel. ZŠ: 585 341 641
email: zscervenka@volny.cz

Zvonění

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
08.05  -  08.50
09.00  -  09.45
10.05  -  10.50
11.00  -  11.45
11.55  -  12.40
12.45  -  13.30
13.40  -  14.25

TOPlist